:: TEKSTY ::

WYDARZENIA


POLACY

† ODESZLI 2008-2009
† ODESZLI 2009-2010
† ODESZLI 2010-2011
† ODESZLI 2011-2012
† ODESZLI 2012-2013
† ODESZLI 2013-2014
† ODESZLI 2014-2015
† ODESZLI 2015-2016
† ODESZLI 2016-2017

18.0416Większość zachowanych felietonów z zakresu historii, kultury i polityki, które uprzednio były publikowane w latach 2007-2015 na blogach FP888 (Filmoteki Polskiej 888 oraz Filmów Polskich 888) zostały przekazane z zachowanych kopii do ITP² (Ilustrowanego Tygodnika Polskiego), gdzie są nadal dostępne www.tiny.cc/itp2
NIESTETY, NIE WSZYSTKIE ARTYKUŁY ZOSTAŁY PRZYWRÓCONE Z KOPII ZAPASOWYCH. W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PRZYWRACAMY LUB ZASTĘPUJEMY UTRACONE MATERIAŁY, JEDNAK CZĘŚĆ  Z NICH (WIĘKSZOŚĆ SPRZED 2010 R.) PRAWDOPODOBNIE ZOSTAŁA UTRACONA