:: TEKSTY ::

WYDARZENIA


POLACY

† ODESZLI 2008-2009
† ODESZLI 2009-2010
† ODESZLI 2010-2011
† ODESZLI 2011-2012
† ODESZLI 2012-2013
† ODESZLI 2013-2014
† ODESZLI 2014-2015
† ODESZLI 2015-2016
† ODESZLI 2016-2017

17.1101Większość zachowanych felietonów z zakresu kultury i polityki, które uprzednio były publikowane w latach 2007-2015 na blogu FilmotekaPolska888 oraz FilmyPolskie888 została przekazana z kopii zapasowych do Ilustrowanego Tygodnika Polskiego: www.tiny.cc/itp2
NIESTETY, NIE WSZYSTKIE ARTYKUŁY ZOSTAŁY PRZYWRÓCONE Z KOPII ZAPASOWYCH. W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PRZYWRACAMY LUB ZASTĘPUJEMY UTRACONE MATERIAŁY, JEDNAK CZĘŚĆ  Z NICH (WIĘKSZOŚĆ SPRZED 2010 R.) PRAWDOPODOBNIE ZOSTAŁY UTRACONE