21 kwietnia 2019

Kasacja niewygodnego dziennikarza, czyli proces Józefa W.

Rozprawa toczyła się w sali z godłem polskim zawieszonym na ścianie po interwencji społecznej […]
Kasacja niewygodnego dziennikarza [kontrolującego społecznie władzę sądowniczą i akademicką także], czyli proces Józefa Wieczorka przed Sądem Najwyższym
[…]

Całość » więcej » wideo

20 kwietnia 2019

Wielkanocne zwyczaje w Wielkim Księstwie

[…] W mojej tradycji rodzinnej świąteczny stół, a dokładnie pokrywający go biały obrus przystrojony był widłakiem, którego pędy zrywało się wcześniej w okolicznych lasach.
Zdobienie to było chyba dość powszechne na Kresach, potwierdzają to inne znane mi relacje - także z odległych zakątków Wileńszczyzny. I tak np. pochodzący z parafii Duniłłowicze w powiecie postawskim (obecnie Białoruś), żołnierz i emigracyjny historyk Zbigniew S. Siemaszko pisał, że stół we dworze jego rodziny w Lachowszczyźnie był przykryty „obrusem upiększonym «dzierazą», czyli widłakiem”. […]

Cały artykuł » czytaj więcej »

19 kwietnia 2019

100. rocznica wyzwolenia Wilna przez Wojsko Polskie

W 100. rocznicę wyzwolenia Wilna z rąk bolszewików członkowie Wileńskiego Klubu Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon Nowa Wilejka”, polscy dyplomaci, kombatanci i harcerze zapalili znicze na Rossie, na grobach polskich żołnierzy.
– Udana operacja wileńska miała przekonać Józefa Piłsudskiego, że bolszewików można pokonać – uważa historyk Waldemar Szełkowski.

– Operacja wileńska rozpoczęła się 16 kwietnia 1919 roku. Ofensywa sił polskich miała na celu przede wszystkim wyzwolenie miasta. Zadanie zajęcia Wilna spadło na barki pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego oraz generała Edwarda Rydza-Śmigłego …

Cały artykuł » czytaj więcej »

Gdy Polacy ratowali Żydów, Zachód mówił Hitlerowi: „rób z nimi co chcesz”

WERSJA ANGIELSKA ☞ TUTAJ
Gdy problem win za Holokaust, jako temat w mediach, wrócił za sprawą konfliktu izraelsko-polskiego, chcę przypomnieć dwa historyczne wydarzenia, o których się nie mówi, a które stawiają to zagadnienie w zupełnie nowym świetle.
W roku 1938 i w roku 1943 świat określił swój stosunek do sytuacji Żydów, którzy znajdowali się w zasięgu władzy Hitlera. Najpierw, tuż przed Holokaustem: na kilka miesięcy przed Nocą Kryształową. Później, w czasie, kiedy mordowanie europejskich Żydów było w swoim szczytowym punkcie: w kwietniu 1943 roku, gdy trwało powstanie w getcie warszawskim. […]
Przypominam: jest już kwiecień 1943.
Konferencja bermudzka zaczyna się 19 kwietnia.
Uczestnicy konferencji mieszkają w hotelu z widokiem na seledynowe, karaibskie morze. Szumią palmy i pewnie kwitną te wielkanocne lilie, o których mówił Roosevelt.
W Warszawie od kilku godzin (różnica czasu) trwa powstanie w getcie, które wybuchło właśnie 19 kwietnia. Ludzie z getta, którzy nie zostali zagazowani w Treblince i spaleni w krematoriach, akurat teraz płoną żywcem. […]

Cały artykuł » czytaj więcej »