9 maja 2017

Parada Zwycięstwa Wojska Polskiego w Kijowie, 9 maja 1920 r.

Wojsko Polskie maszeruje Chreszczatykiem
Parada Zwycięstwa w Kijowie, 9 V 1920

Dlaczego Piłsudski walczył o niepodległą Ukrainę?


W imieniu Polski wznoszę okrzyk: niech żyje wolna Ukraina! – fraza wypowiedziana przez Józefa Piłsudskiego 17 maja 1920 roku w Winnicy doskonale odzwierciedla główną ideę koncepcji geopolitycznej Marszałka.
Naczelny Wódz zdawał sobie sprawę, że bez wolnej Ukrainy nie będzie wolnej Polski, dlatego walka o odzyskanie ukraińskiej niepodległości stała się priorytetem w polityce zagranicznej Piłsudskiego. W przeddzień wyprawy kijowskiej wiosną 1920 roku Naczelnik Państwa powiedział:
Cały artykuł » czytaj więcej »